Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeradowie - Zdroju
Szukaj w tym dziale:

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeradowie-Zdroju informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na stanowisko urzędnicze w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Świeradowie-Zdroju ul. 11 Listopada 35, 59-850 Świeradów-Zdrój do zatrudnienia na stanowisku

 

referent ds. świadczeń wychowawczych

wybrana została Pani Katarzyna Krasnosielska-Szulikowska zamieszkała w Świeradowie-Zdroju. 


Uzasadnienie wyboru


Pani Katarzyna Krasnosielska-Szulikowska uzyskała największą liczbę punktów z testu wiedzy tj. 16 na 17 możliwych. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się dobrą znajomością przepisów ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, co daje gwarancję prawidłowego wykonywania powierzonych obowiązków na stanowisku referenta.

 

Kierownik

/-/ Agnieszka Moroz


 

Świeradów-Zdrój, 16 marca 2016r.