Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeradowie - Zdroju
Szukaj w tym dziale:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeradowie-Zdroju został powołany Uchwałą Nr XII/41/90 Miejskiej Rady Narodowej w Świeradowie-Zdroju z dnia 29 marca 1990r.

Organizację i zakres działania Ośrodka określa Statut. Organizację wewnętrzną Ośrodka oraz zakres zadań dla pracowników określa Regulamin.

uchwała strona 1
uchwała strona 2