Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeradowie - Zdroju
Szukaj w tym dziale:

Każda osoba, która doświadcza przemocy w rodzinie powinna wiedzieć, że prawo zabrania stosowania przemocy i krzywdzenia swoich bliskich. Jeżeli Ty lub ktoś z Twoich bliskich jest ofiarą przemocy ze strony osoby najbliższej, nie należy wstydzić się prosić o pomoc. Prawo stoi po Waszej stronie. Osoba doświadczająca przemocy w rodzinie ma prawo do złożenia na Policji lub w prokuraturze zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa przez osobę, która krzywdzi ją i jej rodzinę. Sprawca przemocy wobec bliskich, gdy czuje się bezkarny, prawdopodobnie nie zmieni się, będzie dalej stosował przemoc, bez względu na składane obietnice, a następnym razem może być znacznie gorzej. PAMIĘTAJ! Przemoc nie skończy się sama. Pierwszym krokiem do jej przerwania jest przełamanie izolacji i milczenia.

Podejmowanie  interwencji  w  środowisku  wobec  rodziny dotkniętej  przemocą odbywa się w oparciu o procedurę „Niebieskie Karty” i nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą w rodzinie. Procedura „Niebieskie Karty” obejmuje ogół czynności podejmowanych i realizowanych przez przedstawicieli:

- jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,

- gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,

- Policji,

- oświaty i

- ochrony zdrowia,

w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie

 

Gdzie szukać pomocy?

Zespół Interdyscyplinarny w Świeradowie-Zdroju, ul. 11 Listopada 35, tel.: 75 781 62 30 lub 75 781 63 21

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeradowie-Zdroju, ul. 11 Listopada 35, tel.: 75 781 63 21 lub 75 781 62 30

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaniu, ul. Przemysłowa 4, tel.: 75 646 11 70 lub 75 646 11 71

Rewir Dzielnicowych w Świeradowie-Zdroju, ul. Piłsudskiego 15, tel.: 75 781 62 06

 

Punkt Konsultacyjny w Świeradowie-Zdroju, ul. Piłsudskiego 15 I piętro pokój Nr 1 i 2 czynny w każdy poniedziałek w godzinach od 16:00 do 20:00 oraz przy ul. Sanatoryjnej 3 (na terenie szkoły podstawowej Nr 2 w Czerniawie) – czynny w co drugi czwartek miesiąca w godzinach od 15:30 do 17:30 (najbliższe spotkania: styczeń 12 i 26; luty 9 i 23; marzec 9 i 23; kwiecień 13 i 27). Telefon czynny w dniach i godzinach pracy Punktu: 664 461 086

 

Grupa wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie - ul. Piłsudskiego 15 I pietro pokój Nr 1 i 2, spotkania odbywają się w godzinach od 18:00 do 20: 00 dwa razy w miesiącu, w czwartki (terminy najbliższych spotkań: 12 styczeń, 26 styczeń, 9 luty, 23 luty, 9 marzec, 23 marzec, 13 kwiecień i 27 kwiecień). 

 

Niebieska Linia – Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie infolinia: 800 - 120 - 002