Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeradowie - Zdroju
Szukaj w tym dziale:

Burmistrz Miasta Świeradów-Zdrój zaprasza organizacje pozarządowe do współpracy, w ramach pracy zespołu interdyscyplinarnego, na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie gminy Świeradów-Zdrój.

Podejmowanie działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności w ramach pracy w zespole interdyscyplinarnym jest ustawowym obowiązkiem gminy.

Zadaniem zespołu interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań podmiotów, o których  mowa w art. 9a ust. 3 i 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności przez:

  1. diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;
  2. podejmowanie  działań  w środowisku  zagrożonym  przemocą  w rodzinie  mających  na  celu  przeciwdziałanie  temu zjawisku;
  3. inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;
  4. rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym;
  5. inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

Organizacje pozarządowe zainteresowane pracą w zespole interdyscyplinarnym szczegółowe informacje uzyskają w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej pod nr tel. 757816321/757816230.   

 

Członkowie zespołu interdyscyplinarnego oraz grup roboczych wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych.

Jeśli tylko posiadasz coś cennego, co mogłoby zainteresować "łowcę cudzych zasobów" - nie czuj się bezpiecznie. Psychopaci polują tuż obok, na nas. Sprawiają dobre wrażenie, bez trudu pozyskują zaufanie i bezpardonowo je sprzeniewierzają. Możesz ich spotkać w pracy, w rodzinie, wśród znajomych i nowo poznanych. Tylko część spośród nich to przestępcy czy brutalne osiłki. Większość żyje wśród nas, nie wzbudzając podejrzeń. I mogłoby Cię to nie obchodzić, ot, jedno z wielu zjawisk tego świata, zarezerwowanych dla znawców tematu. Ale co, jeśli jeden z nich weźmie sobie Ciebie na swój widelec i uzna, że potrzebuje właśnie takiej, jak Ty, partnerki?

"MOJE DWIE GŁOWY" autorstwa Mai Friedrich

http://issuu.com/wezar/docs/mojedwieglowy


Telefon zaufania - uzależnienia behawioralne

Czym są uzależnienia behawioralne? Są to wszystkie uzależnienia, które nie są związane z zażywaniem substancji psychoaktywnych (alkoholu, narkotyków), czyli na przykład uzależnienie od hazardu, uzależnienie od Internetu lub komputera, seksoholizm, pracoholizm, uzależnienie od zakupów czy objadania się.
Do kogo skierowana jest oferta telefonu? Do wszystkich osób, które mają problem lub też zastanawiają się, czy mają problem z uzależnieniami behawioralnymi. Dla osób bliskich osobom uzależnionym – rodziny, przyjaciół, znajomych.

Czy to telefon dla mnie?
Tak, jeśli wydaje Ci się, że Twoje dziecko popadło w nadmierne zaabsorbowanie internetem i komputerem, a wirtualna rzeczywistość staje się dla niego ważniejsza niż realni znajomi i przyjaciele.
Tak, jeśli granie doprowadziło Cię do kłopotów finansowych lub rodzinnych, zdarza Ci się grać do ostatniej złotówki lub pożyczać pieniądze na granie.
Tak, jeśli masz poczucie, że poszukiwanie doświadczeń seksualnych wymyka Ci się spod kontroli, podejmujesz zachowania ryzykowne dla zdrowia lub naruszające prawo. Jeśli seks przestał był przyjemnością a stał się wewnętrznym przymusem.
Tak, jeśli z powodu zaabsorbowania pracą zapominasz o ważnych uroczystościach rodzinnych i sprawach swoich dzieci. Jeśli poświęcasz pracy dużo więcej myśli, czasu i energii niż realizowaniu pasji, rozrywkom, sportowi i związkom z partnerem, dziećmi, rodziną.

 

Działalność telefonu zaufania obejmuje:
- prowadzenie konsultacji telefonicznych dla osób cierpiących z powodu uzależnień behawioralnych i ich bliskich
- rozwijanie i udostępnianie bazy informacji o lokalnie działających specjalistach i instytucjach prowadzących terapię uzależnień behawioralnych
- prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych na temat uzależnień behawioralnych
Konsultacje telefoniczne prowadzą doświadczeni specjaliści Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, przeszkoleni w zakresie problematyki uzależnień behawioralnych.

 

Nowy telefon zaufania 801-889-880 jest czynny codziennie, także w weekendy, w godzinach od 17 do 22. Koszt połączenia to koszt jednego impulsu, według taryfy operatora.

Projekt uruchomienia i prowadzenia telefonu zaufania świadczącego pomoc w zakresie uzależnień behawioralnych dofinansowywany jest ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia.

www.psychologia.edu.pl

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
 

"Niebieska Linia"

 

oferuje całodobową pomoc osobom doznającym przemocy, świadkom przemocy oraz osobom poszukującym informacji na temat zjawiska i sposobów przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez:

 

-  Infolinię:  –   800  –  120  –  002

(czynną całą dobę) w tym: 

o  dyżur w języku angielskim – poniedziałki w godzinach 18-22

o  dyżur w języku rosyjskim – wtorki w godzinach 18-22

o  dyżur prawny – środy w godzinach 18-22

 

-  telefoniczne dyżury prawników –  22 – 666 – 28 – 50
   (poniedziałki i wtorki w godzinach 17-21)

-  e-mail – niebieskalinia@niebieskalinia.info

-  SKYPE - dyżur w języku migowym – pogotowie.niebieska.linia
   (poniedziałki w godzinach 13-15)

 

Podejmujemy również działania polegające na kontakcie z lokalnymi  instytucjami  –  w celu udzielenia pomocy osobom,  które tego potrzebują oraz interwencje wobec osób skazanych za przestępstwo z użyciem przemocy i/lu groźby karalnej wobec osoby najbliżej. 

 

Aby zapoznać się z pełną ofertą Pogotowia „Niebieska Linia” zapraszamy na stronę

  http://www.niebieskalinia.info/  oraz http://www.niebieskalinia.org/