Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeradowie - Zdroju
Szukaj w tym dziale:

Zasiłek  pielęgnacyjny  przyznaje  się  w celu  częściowego  pokrycia wydatków  wynikających  z konieczności  zapewnienia  opieki  i pomocy  innej  osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

 

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

1)  niepełnosprawnemu dziecku;

2)  osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

3)  osobie, która ukończyła 75 lat.

Zasiłek  pielęgnacyjny  przysługuje  także  osobie  niepełnosprawnej  w wieku powyżej  16.  roku  życia  legitymującej  się  orzeczeniem  o umiarkowanym  stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21. roku życia.

 

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje w wysokości 153,00 zł miesięcznie.

 

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje:

- osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie,

- jeżeli członkom rodziny przysługują za granicą świadczenia na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tych osób, chyba że przepisy o koordynacji systemów  zabezpieczenia  społecznego  lub  dwustronne  umowy  o  zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej,

- osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego.