Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeradowie - Zdroju
Szukaj w tym dziale:

Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz jego wypłata następują odpowiednio na wniosek matki, ojca, opiekuna faktycznego dziecka albo opiekuna prawnego dziecka.

Wniosek składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie wychowawcze.

 

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego załącznik_nr_1.pdf

Oświadczenie o dochodach niepodlegających opodatkowaniu załącznik_nr_2.pdf

Oświadczenie o dochodach z działalności gospodarczej opodatkowanej w formie ryczałtu ewidencjonowanego, karty podatkowej  załącznik_nr_3.pdf

Oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego załącznik_nr_4.pdf