Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeradowie - Zdroju
Szukaj w tym dziale:

Wioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego przyjmowane bedą w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Świeradowie – Zdroju, pokój nr 12.

Jeśli wniosek o świadczenie wychowawczego zostanie złożony w ciągu pierwszych 3 miesięcy (do 01.07.2016r.), rodzice dostaną wyrównanie świadczenia wstecz od 1 kwietnia.

Obsługa interesantów odnośnie przyjmowania wniosków dotyczących świadczenia wychowawczego odbywać się będzie w:
1) poniedziałki w godzinach od 8:00 do 16:00,
2) we wtorki i środy w godzinach 10:00 do 15:00 oraz
3) czwartki i piątki w godzinach 7:30 do 13:00.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego można również składać w wersji elektronicznej, za pomocą: bankowości elektronicznej, Platformy Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS), Portalu Emp@tia (empatia.mrpips.gov.pl) oraz za pośrednictwem ePUAP.

Sprawdź jak wypełnić wniosek

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/jak-wypelnic-wniosek-o-rodzina-500-plus/zobacz-jak-wypelnic-wniosek-o-rodzina-500-plus--scenariusze/


Dnia 1 kwietnia 2016 roku wejdzie w życie ustawa z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Ustawa wprowadza w życie program „Rodzina 500 plus”, w ramach którego rodzice będą otrzymywać świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł co miesiąc, na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu.

Rodziny, których dochód w przeliczeniu na osobę nie przekracza 800 zł lub 1200 zł (w przypadku rodzin, w których wychowuje się niepełnosprawne dziecko) – otrzymają świadczenie wychowawcze również na pierwsze lub jedyne dziecko.

Dochód do świadczenia wychowawczego ustalany będzie tak samo jak do zasiłku rodzinnego. Rokiem kalendarzowym, z którego dochody stanowić będą podstawę ubiegania się o świadczenia wychowawcze jest rok 2014. W przypadku zmiany sytuacji dochodowej członków rodziny, dochód pomniejsza się o dochód utracony oraz powiększa się o kwotę dochodu uzyskanego po roku 2014.  

Świadczenie wychowawcze otrzymają rodzice, opiekunowie prawni lub opiekunowie faktyczni dziecka (osoby, które wystąpiły z wnioskiem do sądu o przysposobienie dziecka).

Świadczenie wychowawcze przysługiwać będzie do ukończenia przez dziecko 18. roku życia.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać od dnia 1 kwietnia 2016 roku w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Świeradowie-Zdroju.

Jeśli wniosek o świadczenie wychowawczego zostanie złożony w ciągu pierwszych 3 miesięcy, rodzice dostaną wyrównanie świadczenia wstecz od 1 kwietnia.

 

 

Informator_rodzina_500_plus.pdf

Informator.pdf