Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeradowie - Zdroju
Szukaj w tym dziale:

wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego.pdf oraz dodatków do zasiłku rodzinnego

załącznik_nr_5.pdf oświadczenie o dochodzie z działalności gospodarczej w formie ryczałtu ewidencjonowanego / karty podatkowej

załącznik_nr_4.pdf oświadczenie o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu

 

 

załącznik nr 8.pdf oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne

załącznik nr 5.pdf oświadczenie o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych

 

druki formularzy obowiązujące od 1 listopada 2017 roku

wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego.pdf

załącznik do wniosku.pdf

oświadczenie o dochodach innych niż dochody podlegające opodatkowaniu.pdf

oświadczenie_o_wielkości_gospodarstwa_rolnego.pdf

oświadczenie_składki_na_ubezpieczenie_zdrowotne.pdf - oświadczenie dotyczy tylko osób, które mają opłacone składki zdrowotne od dochodów z tytułu emerytury lub renty w KRUS

oświadczenie_o_terminie_na_jaki_został_udzielony_urlop_wychowawczy.pdf

oświadczenie_placówka_zapewniająca_całodobową_opiekę.pdf

oświadczenie_tymczasowe_zameldowanie.pdf

https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin/