Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeradowie - Zdroju
Szukaj w tym dziale:

Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rehabilitacją lub kształceniem dziecka w wieku:

1)  do ukończenia 16. roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności;

2)  powyżej  16.  roku  życia  do  ukończenia  24.  roku  życia,  jeżeli  legitymuje  się  orzeczeniem  o umiarkowanym  albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.

 

Dodatek przysługuje miesięcznie w wysokości:

1)  80,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia;

2)  100,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 24. roku życia.