Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeradowie - Zdroju
Szukaj w tym dziale:

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka przysługuje samotnie wychowującym dziecko matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka, ponieważ:

1)  drugi z rodziców dziecka nie żyje;

2)  ojciec dziecka jest nieznany;

3)  powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone.

 

Dodatek  przysługuje  również  osobie  uczącej  się,  jeżeli  oboje  rodzice  osoby  uczącej  się  nie  żyją. 

Dodatek przysługuje w wysokości 185,00 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 370,00 zł na wszystkie dzieci.

W przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności  kwotę  dodatku  zwiększa  się  o 80,00 zł  na  dziecko,  nie  więcej  jednak  niż  o 160,00 zł  na  wszystkie dzieci.