Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeradowie - Zdroju
Szukaj w tym dziale:

Podejmowanie interwencji w rodzinie dotkniętej przemocą odbywa się w oparciu o procedurę „Niebieskie Karty”. Procedura obejmuje ogół czynności podejmowanych i realizowanych przez przedstawicieli:

     - jednostek organizacyjnych pomocy społecznej
     - gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych
     - Policji
     - oświaty
     - ochrony zdrowia

w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie

 

Procedura nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą !!!

  

Wszczęcie procedury "Niebieskie Karty" następuje przez wypełnienie formularza "Niebieska Karta" w przypadku powzięcia, w toku prowadzonych czynności służbowych lub zawodowych, podejrzenia stosowania przemocy wobec członków rodziny lub w wyniku zgłoszenia dokonanego przez członka rodziny lub przez osobę będącą świadkiem przemocy w rodzinie.

 

Czynności podjęte w ramach procedury dokumentowane są przy pomocy następujących formularzy:

 

Formularz „Niebieska Karta – A”: wypełnienie go wszczyna procedurę; formularz wypełnia jeden z przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia, a także jeżeli w trakcie działań dokonywanych przez przedstawiciela ww. podmiotów, zachodzi podejrzenie, że osoba, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w  rodzinie, dopuściła się po raz kolejny stosowania przemocy w  rodzinie, wypełnia się formularz „Niebieska Karta A” w  zakresie niezbędnym do udokumentowania nowego zdarzenia
Niebieska Karta A.pdf

 

Formularz „Niebieska Karta – B”: jest przekazywany ofiarom przemocy w rodzinie; zawiera pouczenie oraz informacje nt. czym jest przemoc, jak zmienić swoją sytuację, gdzie szukać pomocy (wykaz placówek udzielających wsparcia) Niebieska Karta B.pdf

 

Formularz „Niebieska Karta – C”: na posiedzeniu członkowie zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej w obecności zaproszonej osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, dokonują analizy sytuacji rodziny i wypełniają niniejszy formularz, a także wypełnia się go jeżeli zachodzi podejrzenie, że osoba, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, dopuściła się po raz kolejny stosowania przemocy w rodzinie Niebieska Karta C.pdf

 

Formularz „Niebieska Karta – D”: wypełniany jest w obecności osoby, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie. Niebieska Karta D.pdf

 

Procedurę oraz wzory formularzy określa

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011r. w sprawie procedury "Niebieskie Karty" oraz wzorów formularzy "Niebieska Karta" (Dz. U. Nr 209, poz. 1245) Rozporządzenie 13.09.2011r.pdf