Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeradowie - Zdroju
Szukaj w tym dziale:

MASZ WRAŻENIE, ŻE PROBLEMY, Z KTÓRYMI SIĘ ZMAGASZ ZACZYNAJĄ CIĘ PRZYTŁACZAĆ?

ZMAGASZ SIĘ Z NADMIERNYM STRESEM, DEPRESJĄ, LĘKAMI, UZALEŻNIENIAMI, TRUDNOŚCIAMI W RELACJACH Z INNYMI OSOBAMI, BLOKADAMI SAMOROZWOJU…

CZUJESZ, ŻE POTRZEBUJESZ PROFESJONALNEGO WSPARCIA?

PUNKT KONSULTACYJNY DLA MIESZKAŃCÓW ŚWIERADOWA-ZDROJU  UMOŻLIWIA BEZPŁATNĄ KONSULTACJĘ PSYCHOLOGICZNĄ OSOBOM, KTÓRE CHCIAŁYBY SKORZYSTAĆ Z PORADY PSYCHOLOGA.

 

Punkt Konsultacyjny znajduje się  w Świeradowie-Zdroju przy ul. Piłsudskiego 15, I piętro pokój nr 1 i 2, czynny jest w każdą środę miesiąca w godzinach 16:00-18:00.

 

Udział w spotkaniu z psychologiem nie zobowiązuje do dalszego uczestnictwa w konsultacjach, terapii czy też innej formie pomocy psychologicznej. Osobom korzystającym z porady zapewniamy anonimowość i poufność. Nie prowadzimy listy obecności i nie pobieramy żadnych opłat.

Punkt Konsultacyjny przeznaczony jest dla wszystkich zainteresowanych poradą psychologa i potrzebujących wsparcia mieszkańców. Nie zapraszamy jedynie osób będących pod wpływem alkoholu czy innych środków zmieniających świadomość lub na tzw. „kacu”. Osoby niepełnoletnie mogą skorzystać z porady psychologicznej za zgodą opiekunów prawnych, dlatego dzieci i młodzież zapraszamy do Punktu Konsultacyjnego wraz z rodzicami.

ZAPRASZAMY!

Ulotka dorośli.pdf
Ulotka dla młodzieży.pdf