Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeradowie - Zdroju
Szukaj w tym dziale:
Wyników na stronę: 10 20 30

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  w Świeradowie-Zdroju zaprasza do złożenia oferty na realizację usługi w zakresie świadczenia usług opiekuńczych na terenie gminy Świeradów-Zdrój

Zaproszenie_do_składania_ofert_Usługi_opiekuńcze_2015.pdf opis_przedmiotu_zamówienia_UOp.pdf                Wzór_umowy_usługi_opiekuńcze_2015.pdf                                                     Oferta.pdf                                                                                                                       Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofery.pdf

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  w Świeradowie-Zdroju zaprasza do złożenia oferty na sprzedaż posiłku dla dzieci i młodzieży realizującej obowiązek szkolny w Szkole Podstawowej Nr 2 w Czerniawie-Zdroju oraz Oddziale Przedszkolnym przy Szkole Podstawowej Nr 2. w Czerniawie-Zdroju w dni nauki szkolnej

Zaproszenie_do_składania_ofert_posiłek_SPNr2_2015.pdf
wzór_umowy_posiłek_SPNr2_2015.pdf                                                          Oferta.pdf                                                                                                                    Powiadomienie o wyborze ofery.pdf

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  w Świeradowie-Zdroju zaprasza do złożenia oferty na zorganizowanie "Konferencji podsumowującej projekt" realizowanego w 2014 roku projektu systemowego w ramach projektu POKL pt. „Od szkolenia do zatrudnienia”

zaproszenie_Konferencja_2014.pdf

Zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_Konferencja_podsumowująca_projekt_2014.pdf

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeradowie-Zdroju zaprasza do złożenia oferty na zorganizowanie i przeprowadzenie „Warsztatów technik aktywnego poszukiwania pracy” w ramach realizowanego projektu systemowego pt. „Od szkolenia do zatrudnienia” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII – Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 - Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

zaproszenie_warszaty_technik_aktywnego_poszukiwania_pracy_2014_2.pdf

Zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_warsztaty_technik_aktywnego_poszukiwania_pracy_2014.pdf

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeradowie-Zdroju zwraca się z prośbą o oszacowanie wartości zamówienia polegającego na zorganizowaniu i przeprowadzeniu warsztatów technik aktywnego poszukiwania pracy w ramach realizowanego projektu systemowego pt. „Od szkolenia do zatrudnienia” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII – Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 - Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.


szacowanie_warsztaty_technik_aktywnego_poszukiwania_pracy_2014_2.pdf

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeradowie-Zdroju zaprasza do złożenia oferty na zorganizowanie i przeprowadzenie „Warsztatów technik aktywnego poszukiwania pracy” w ramach realizowanego projektu systemowego pt. „Od szkolenia do zatrudnienia” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII – Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 - Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

zaproszenie_warszaty_technik_aktywnego_poszukiwania_pracy_2014.pdf

unieważnienie_zapytania_ofertowego_4-EFS_2014.doc

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeradowie-Zdroju zwraca się z prośbą o oszacowanie wartości zamówienia polegającego na zorganizowaniu i przeprowadzeniu warsztatów technik aktywnego poszukiwania pracy w ramach realizowanego projektu systemowego pt. „Od szkolenia do zatrudnienia” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII – Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 - Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

szacowanie_warsztaty_technik_aktywnego_poszukiwania_pracy_2014.pdf

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeradowie-Zdroju zaprasza do złożenia oferty na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia zawodowego z zakresu patchworku w ramach realizowanego projektu systemowego pt. „Od szkolenia do zatrudnienia” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII – Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 - Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

zaproszenie_patchwork_2014.pdf

Zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_patchwork_2014.doc

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeradowie-Zdroju zwraca się z prośbą o oszacowanie wartości zamówienia polegającego na zorganizowaniu i przeprowadzeniu szkolenia zawodowego z zakresu patchworku w ramach realizowanego projektu systemowego pt. „Od szkolenia do zatrudnienia” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII – Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 – Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

szacowanie_szkolenie_patchwork_2014_2.pdf

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeradowie-Zdroju zwraca się z prośbą o oszacowanie wartości zamówienia polegającego na zorganizowaniu i przeprowadzeniu szkolenia zawodowego z zakresu patchworku w ramach realizowanego projektu systemowego pt. „Od szkolenia do zatrudnienia” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII – Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 – Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

szacowanie_szkolenie_patchwork_2014.pdf

 
1 do 10 z 16