Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeradowie - Zdroju
Szukaj w tym dziale:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  w Świeradowie-Zdroju zaprasza do złożenia oferty na zorganizowanie "Konferencji podumowującej projekt" realizowanego w 2013 roku projektu systemowego w ramach projektu POKL pt. „Od szkolenia do zatrudnienia”

zaproszenie_Konferencja_2013.pdf

Zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_Konferencja_podsumowująca_projekt_2013.pdf

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeradowie-Zdroju zwraca się z prośbą o oszacowanie wartości zamówienia polegającego na zorganizowaniu „Konferencji podsumowującej projekt” w ramach realizowanego w roku 2013 projektu systemowego pt. „Od szkolenia do zatrudnienia” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII – Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 - Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

szacowanie_konferencja_2013.pdf

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  w Świeradowie-Zdroju zaprasza do złożenia oferty na zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów aktywnych technik poszukiwania pracy w ramach projektu POKL „Od szkolenia do zatrudnienia”

zaproszenie_warszaty_aktywnych_technik_poszukiwania_pracy.pdf

Zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_warsztaty_tachnik_aktywnego_poszukiwania_pracy_2013.pdf

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeradowie-Zdroju zwraca się z prośbą o oszacowanie wartości zamówienia polegającego na zorganizowaniu i przeprowadzeniu warsztatów z zakresu aktywnych technik poszukiwania pracy w ramach realizowanego projektu systemowego pt. „Od szkolenia do zatrudnienia” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII – Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 - Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

szacowanie_warsztaty_technik_aktywnego_poszukiwania_pracy_2013.pdf