Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeradowie - Zdroju
Szukaj w tym dziale:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeradowie-Zdroju w 2013 roku po raz piąty realizował projekt systemowy „Od szkolenia do zatrudnienia” współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

W projekcie udział wzięło 5 osób, w tym 3 kobiety i 2 mężczyzn. Wszyscy uczestnicy projektu w ramach działania Aktywna integracja zostali objęci wsparciem w postaci trzech instrumentów:

- instrument aktywizacji społecznej – warsztaty readaptacyjne z psychologiem,

- instrument aktywizacji edukacyjnej – szkolenia zawodowe z zakresu rzeźbiarstwa oraz patchworku,

- instrument aktywizacji zawodowej – indywidualne warsztaty technik aktywnego poszukiwania pracy.

   W dniach 30 kwietnia, 06 – 07 maja, 14 maja i 17 maja grupa 5 uczestników brała udział w pierwszej części projektu, która obejmowała warsztaty readaptacyjne z psychologiem posiadającym doświadczenie w zakresie pracy z osobami bezrobotnymi. Tematyka zajęć i ćwiczenia przygotowane przez psychologa służyły wzmocnieniu motywacji, samooceny, pewności siebie i współpracy w grupie. Zajęcia były prowadzone metodą wykorzystania gier strategicznych, testów, zabaw aktywizacyjnych.

Drugim instrumentem uczestnicy projektu byli objęci w miesiącu czerwcu oraz w okresie od sierpnia do września, a były to szkolenia zawodowe z zakresu rzeźbiarstwa oraz patchworku. W trakcie szkolenia z zakresu rzeźbiarstwa uczestnicy zapoznali się z podstawami rzeźbiarstwa, z historią i etapami rzeźbiarstwa w sztuce. Podczas zajęć praktycznych uczestnicy szkolenia nauczyli się tworzyć rzeźby i płaskorzeźby. Natomiast w toku szkolenia z zakresu patchworku uczestnicy zapoznali się z podstawami szycia i kroju, nauczyli się korzystać z noży, mat i szablonów krojczych, poznali zasady łączenia ze sobą fragmentów tkanin.   

Instrumentem aktywizacji zawodowej uczestnicy projektu objęci byli na przełomie października i listopada, a były to warsztaty technik aktywnego poszukiwania pracy. Warsztaty obejmowały konsultacje indywidualne z doradcą zawodowym. Podczas zajęć uczestnicy dokonali bilansu kompetencji i doświadczenia zawodowego, przedstawiono lokalny rynek pracy, omówiono możliwości wykorzystania nabytych umiejętności w czasie kursu zawodowego.   

 Na zakończenie zorganizowana została w miesiącu grudniu konferencja podsumowująca projekt.

W roku 2014 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeradowie-Zdroju będzie kontynuował realizację projektu „Od szkolenia do zatrudnienia”.