Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeradowie - Zdroju
Szukaj w tym dziale:
Wyników na stronę: 10 20 30

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeradowie-Zdroju zawiadamia, iż w postępowaniu o udzielenie zmówienia publicznego prowadzonego w trybie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych  (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1605 ze zm.), na świadczenie usług schronienia tj. udzielenie tymczasowego całodobowego schronienia w schronisku dla bezdomnych kobiet 2023-2024 z terenu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój wraz z zapewnieniem niezbędnych warunków socjalnych dla osób bezdomnych oraz prowadzenie pracy socjalnej mającej na celu pomoc w załatwianiu podstawowych spraw życiowych, rozwinięcie lub wzmocnienie aktywności i samodzielności osób bezdomnych, przywracanie do życia w społeczeństwie oraz usamodzielnianie tych osób.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeradowie-Zdroju zawiadamia, iż w postępowaniu o udzielenie zmówienia publicznego prowadzonego w trybie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych  (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1605 ze zm.), na świadczenie usług schronienia tj. udzielenie tymczasowego całodobowego schronienia w schronisku dla bezdomnych mężczyzn 2023-2024 z terenu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój wraz z zapewnieniem niezbędnych warunków socjalnych dla osób bezdomnych oraz prowadzenie pracy socjalnej mającej na celu pomoc w załatwianiu podstawowych spraw życiowych, rozwinięcie lub wzmocnienie aktywności i samodzielności osób bezdomnych, przywracanie do życia w społeczeństwie oraz usamodzielnianie tych osób

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeradowie-Zdroju zaprasza do składania ofert na świadczenie usług schronienia tj. udzielenie tymczasowego całodobowego schronienia w schronisku dla osób bezdomnych wraz z zapewnieniem niezbędnych warunków socjalnych dla osób bezdomnych oraz prowadzenie pracy socjalnej mającej na celu pomoc w załatwianiu podstawowych spraw życiowych, rozwinięcie lub wzmocnienie aktywności i samodzielności osób bezdomnych, przywracanie do życia w społeczeństwie oraz usamodzielnianie tych osób.

Pełna treść ogłoszenia w formie PDF

 

W załączeniu informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze - Główny Księgowy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Świeradowie-Zdrój.

 

Informacja PDF

Ogłoszenie o naborze na wolne z dniem 1 lutego 2022 roku stanowisko urzędnicze Główny Księgowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeradowie-Zdroju

KIEROWNIK MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIERADOWIE-ZDROJU

OGŁASZA  NABÓR  NA  STANOWISKO  URZĘDNICZE:

GŁÓWNEGO  KSIĘGOWEGO
W  MIEJSKIM  OŚRODKU  POMOCY  SPOŁECZNEJ  W  ŚWIERADOWIE-ZDROJU


 

Ogłoszenie o naborze na wolne z dniem 1 lutego 2022 roku stanowisko urzędnicze Główny Księgowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeradowie-Zdroju

KIEROWNIK MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIERADOWIE-ZDROJU

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE:

GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIERADOWIE-ZDROJU

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeradowie-Zdroju zawiadamia, iż w postępowaniu o udzielenie zmówienia publicznego prowadzonego w trybie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych  (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), na wykonywanie usługi, polegającej na dokonaniu przewozu zwłok oraz zorganizowaniu pochówku dla osób, wobec których organem zobowiązanym do pokrycia kosztów pogrzebu jest Gmina Miejska Świeradów-Zdrój,

wybrana została oferta złożona przez firmę:

Zakład Usług Pogrzebowych i Cmentarnych Mieczysław Siergun
Mroczkowice 68; 59-630 Mirsk

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeradowie-Zdroju zawiadamia, iż w postępowaniu o udzielenie zmówienia publicznego prowadzonego w trybie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), na świadczenie usług schronienia tj. udzielenie tymczasowego całodobowego schronienia w schronisku dla bezdomnych kobiet z terenu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój wraz z zapewnieniem niezbędnych warunków socjalnych dla osób bezdomnych oraz prowadzenie pracy socjalnej mającej na celu pomoc w załatwianiu podstawowych spraw życiowych, rozwinięcie lub wzmocnienie aktywności i samodzielności osób bezdomnych, przywracanie do życia w społeczeństwie oraz usamodzielnianie tych osób.

Wybrana została oferta złożona przez:
 

Stowarzyszenie MONAR Schronisko dla Osób Bezdomnych MARKOT
w Wałbrzychu 58-300, ul. S. Moniuszki 109


 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeradowie-Zdroju zawiadamia, iż w postępowaniu o udzielenie zmówienia publicznego prowadzonego w trybie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych  (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), na świadczenie usług schronienia tj. udzielenie tymczasowego całodobowego schronienia w schronisku dla bezdomnych mężczyzn  z terenu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój wraz z zapewnieniem niezbędnych warunków socjalnych dla osób bezdomnych oraz prowadzenie pracy socjalnej mającej na celu pomoc w załatwianiu podstawowych spraw życiowych, rozwinięcie lub wzmocnienie aktywności i samodzielności osób bezdomnych, przywracanie do życia w społeczeństwie oraz usamodzielnianie tych osób.

Wybrana została oferta złożona przez:

Schronisko dla bezdomnych im. Św. Brata Alberta „Przystań” w Leśnej
59-820, ul.Baworowo 18F


 

Ogłoszenie o naborze na wolne z dniem 1 lutego 2022 roku stanowisko urzędnicze Główny Księgowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeradowie-Zdroju

KIEROWNIK MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIERADOWIE-ZDROJU

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE:

GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIERADOWIE-ZDROJU

 
1 do 10 z 41