Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeradowie - Zdroju
Szukaj w tym dziale:

Art. 41. W szczególnie  uzasadnionych  przypadkach  osobie  albo  rodzinie  o dochodach  przekraczających  kryterium dochodowe może być przyznany:

1)  specjalny  zasiłek  celowy  w wysokości  nieprzekraczającej  odpowiednio  kryterium  dochodowego  osoby  samotnie gospodarującej lub rodziny, który nie podlega zwrotowi;

2)  zasiłek okresowy, zasiłek celowy lub pomoc rzeczowa, pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku lub wydatków na pomoc rzeczową.