Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeradowie - Zdroju
Szukaj w tym dziale:
Wyników na stronę: 10 20 30

uchwała w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie.pdf

uchwała Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 30 lipca 2014r.  w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w realizacji zadania dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku osobom tego pozbawionym „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 Uchwała Nr LXIV_309_2014.pdf

uchwała Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 30 lipca 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia niepieniężne przyznane w zakresie dożywiania dla osób i rodzin objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w realizacji zadania dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku osobom tego pozbawionym „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 Uchwała Nr LXIV_310_2014.pdf

uchwała Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 30 lipca 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie  dożywiania dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjalnych na lata 2014-2016 „Gminny program dożywiania - Grunt to zdrowie” Uchwała_LXIV_311_2014.pdf

uchwała Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 25 stycznia 2017 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie  dożywiania dzieci i młodzieży w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Świeradów-Zdrój „Gminny program dożywiania - Grunt to zdrowie” Uchwała Nr XXXVII_203_2017.pdf

 

 

 

 
1 do 10 z 13