Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeradowie - Zdroju
Szukaj w tym dziale:

Od 1 stycznia 2014 roku odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej będzie przysługiwać dodatek energetyczny.

Odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba:

  1. której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013r. poz. 966),
  2. która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i
  3. zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

 

Zryczałtowany dodatek energetyczny jest formą pomocy przeznaczoną dla osób otrzymujących dodatek mieszkaniowy mającą na celu częściową rekompensatę kosztów zakupu energii elektrycznej.

Aby otrzymać dodatek energetyczny należy:

  • posiadać ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego;
  • złożyć wniosek o dodatek energetyczny z załączoną umową kompleksową lub umową sprzedaży energii elektrycznej, której stroną jest osoba pobierająca dodatek mieszkaniowy;
  • zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

 

Druki wniosku o przyznanie dodatku energetyczny można pobrać w tutejszym Ośrodku

Do wniosku należy dołączyć kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej.

Wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od dnia 1 stycznia 2014r. do dnia 30 kwietnia 2014r. miesięcznie wynosi:

- 11,36 zł dla gospodarstwa domowego 1 osobowego,
- 15,77 zł dla gospodarstwa domowego od 2 do 4 osobowego,
- 18,93 zł dla gospodarstwa domowego 5 i więcej osobowego.

 

wniosek_o_przyznanie_dodatku_energetycznego.doc      

wniosek_zryczałtowany_dodatek_energetyczny.pdf