Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeradowie - Zdroju

      Co to jest?
Ogłoszenie o naborze na pracownika socjalnego w MGOPS

Świeradów-Zdrój, dnia 2019-09-25

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

w Świeradowie-Zdroju

ul. 11 Listopada 35, 59-850 Świeradów-Zdrój (tel. 75 781 63 21)

poszukuje kandydata na stanowisko pracownika socjalnego

 

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie kompletu dokumentów w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeradowie-Zdroju, ul. 11 Listopada 35 (budynek Urzędu Miasta Świeradów-Zdrój, pok. nr 12)  od poniedziałku do piątku  w godzinach  od 8.00  do 15.00, za pośrednictwem poczty lub na adres e-mail: mops@mops-swieradowzdroj.pl w terminie do 11.10.2019 roku z dopiskiem: „Oferta pracy - PRACOWNIK SOCJALNY”.
Z uwagi na zmianę adresów mailowych Ośrodka, tymczasowo funkcjonuje jednocześnie stary adres mailowy: mops_swerzd@wp.pl (podany w ogłoszeniu PDF), na który również dopuszczalne jest przesłanie dokumentów.

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Z kandydatami spełniającymi wymagania zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna decydująca o zatrudnieniu. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej. Aplikacje/dokumenty nie podpisane własnoręcznie podpisem przez kandydata lub zawierające braki zostaną odrzucone.

Informacje o wyborze osoby na stanowisko pomocnicze umieszczone zostanie na stronie BIP jednostki oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Ośrodka.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeradowie-Zdroju zastrzega sobie prawo odwołania naboru w całości lub części, przedłużenia terminu lub zmiany terminu składania ofert pracy.

Szczegóły ogłoszenia do pobrania - PDF

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 107
Wprowadzony przez: Mariusz Szwarczyński
Data opublikowania: 2019-09-26 20:07:39
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2019-09-30 19:56:03 Mariusz Szwarczyński
aktualizacja adresu mailowego w opisie naboru
2019-09-28 14:39:16 Mariusz Szwarczyński Publikacja artykułu
2019-09-26 20:24:45 Mariusz Szwarczyński Ukrycie artykułu
2019-09-26 20:24:37 Mariusz Szwarczyński
2019-09-26 20:16:31 Mariusz Szwarczyński
2019-09-26 20:16:11 Mariusz Szwarczyński
2019-09-26 20:15:28 Mariusz Szwarczyński Publikacja artykułu
2019-09-26 20:15:22 Mariusz Szwarczyński