Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeradowie - Zdroju

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego.pdf

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego.pdf

Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego.pdf

 

załaczniki do wniosku o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego:

załącznik_nr_5.pdf oświadczenie o dochodzie z działalności gospodarczej w formie ryczałtu ewidencjonowanego / karty podatkowej

załącznik_nr_4.pdf oświadczenie o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu

 

druki formularzy obowiązujące od 1 listopada 2017 roku

wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego.pdf

 

wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pieklęgnacyjnego.pdf

oświadczenie_placówka_zapeniająca_całodobową_opiekę.pdf

 

wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego.pdf

załącznik do wniosku.pdf

oświadczenie o dochodach innych niż dochody podlegające opodatkowaniu.pdf

oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego.pdf

oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne.pdf - oświadczenie dotyczy tylko osób, które mają opłacone składki zdrowotne od dochodów z tytułu emerytury lub renty w KRUS

oświadczenie_placowka zapewniajaca całodobową opiekę.pdf

 

https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin/