Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeradowie - Zdroju

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:
Wyników na stronę: 10 20 30

Świeradów-Zdrój, dnia 25.11.2019 r.


Gmina Miejska Świeradów-Zdrój

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. 11 Listopada 35
59-850 Świeradów-Zdrój
tel./fax 75 781 63 21
NIP 616-10-01-947


Nr sprawy: 1.1/2019                                                                  ZAPYTANIE OFERTOWE


na przygotowanie w 2020 roku posiłków
dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Świeradowie-Zdroju
oraz osób uprawnionych do korzystania
z programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

 

1. Zamawiający

Gmina Miejska Świeradów-Zdrój, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeradowie-Zdroju, ul. 11 Listopada 35, 59-850 Świeradów-Zdrój, tel./fax 75 781 63 21, e-mail: mops@mops-swieradowzdroj.pl

 

2. Tryb udzielenie zamówienia:

Zgodnie z przepisami art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  ( t.j. Dz.U. z 2019 poz. 1843) do postępowania nie stosuje się przepisów niniejszej ustawy. Wartość zamówienia nie przekracza 30 000 euro. Postępowanie jest prowadzone na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego.

3. Opis przedmiotu zamówienia

Sprzedaż posiłku dla  dzieci i młodzieży realizującej obowiązek szkolny  w  Szkole Podstawowej Nr 2 w Świeradowie-Zdroju (Czerniawie-Zdroju) oraz Oddziale Przedszkolnym przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Świeradowie-Zdroju (Czerniawie-Zdroju) w dni zajęć szkolnych.

Przygotowanie, dostawa do Szkoły Podstawowej Nr 2 w Świeradowie-Zdroju (Czerniawie-Zdroju) i wydanie obiadów następować będzie od dnia 02.01.2020 r. do 31.12.2020 r. o godzinie 1100  w ilości około 10 sztuk dziennie w dni nauki (z wyjątkiem dni wolnych od zajęć szkolnych, wakacje, ferie, święta kościelne i państwowe, uzgodnionych z Zamawiającym).

Szacunkowa liczba dzieci objętych dożywianiem w trakcie okresu dożywiania może ulec zmianie. W przypadku zmiany liczby posiłków, Wykonawca będzie obowiązany do uwzględnienia w tym zakresie zgłaszanych na bieżąco potrzeb zarówno mających wpływ na zwiększenie jak i na zmniejszenie liczby posiłków.

Przewidywana ilość posiłków w okresie obowiązujących umowy wynosi 1 700 obiadów.

Miejsce wydawania posiłków wyznacza Dyrektor Szkoły.

Świeradów-Zdrój, dnia 2019-09-25

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

w Świeradowie-Zdroju

ul. 11 Listopada 35, 59-850 Świeradów-Zdrój (tel. 75 781 63 21)

poszukuje kandydata na stanowisko pracownika socjalnego

 

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie kompletu dokumentów w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeradowie-Zdroju, ul. 11 Listopada 35 (budynek Urzędu Miasta Świeradów-Zdrój, pok. nr 12)  od poniedziałku do piątku  w godzinach  od 8.00  do 15.00, za pośrednictwem poczty lub na adres e-mail: mops@mops-swieradowzdroj.pl w terminie do 11.10.2019 roku z dopiskiem: „Oferta pracy - PRACOWNIK SOCJALNY”.
Z uwagi na zmianę adresów mailowych Ośrodka, tymczasowo funkcjonuje jednocześnie stary adres mailowy: mops_swerzd@wp.pl (podany w ogłoszeniu PDF), na który również dopuszczalne jest przesłanie dokumentów.

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Z kandydatami spełniającymi wymagania zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna decydująca o zatrudnieniu. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej. Aplikacje/dokumenty nie podpisane własnoręcznie podpisem przez kandydata lub zawierające braki zostaną odrzucone.

Informacje o wyborze osoby na stanowisko pomocnicze umieszczone zostanie na stronie BIP jednostki oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Ośrodka.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeradowie-Zdroju zastrzega sobie prawo odwołania naboru w całości lub części, przedłużenia terminu lub zmiany terminu składania ofert pracy.

Szczegóły ogłoszenia do pobrania - PDF

Świeradów-Zdrój, dnia 2019-02-11

KIEROWNIK MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
w Świeradowie-Zdroju
ul. 11 Listopada 35, 59-850 Świeradów-Zdrój (tel. 75 781 63 21)

 

poszukuje kandydata na stanowisko:

konsultant-doradca zawodowy / lider Klubu Integracji Społecznej

 

 1. Wymagania niezbędne:
  1. posiadanie obywatelstwa polskiego,
  2. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,
  3. niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  4. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz posiadanie pełni praw publicznych,
  5. posiadanie nieposzlakowanej opinii,
  6. posiadanie kwalifikacji umożliwiających zatrudnienie na stanowisku, preferowane wykształcenie wyższe na kierunkach: pedagogika, pedagogika specjalna, nauki o rodzinie, psychologia;

 

 1. Wymagania dodatkowe:
 1. mile widziane doświadczenie zawodowe w z osobami wykluczonymi społecznie;
 2. mile widziane uprawnienia doradcy zawodowego;
 3. znajomość problematyki pomocy społecznej;
 4. umiejętność skutecznego komunikowania się,
 5. umiejętność pracy zespołowej,
 6. umiejętność organizowania pracy własnej,
 7. umiejętność analizy problemu i poprawnego wyciągania wniosków,
 8. samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy,
 9. odporność na sytuacje stresowe,
 10. bezkonfliktowość, umiejętność współdziałania i współpracy,
 11. sumienność, uczciwość, odpowiedzialność,
 12. znajomość lokalnego środowiska oraz rynku pracy.

...czytaj dalej ... pełna treść ogłoszenia ...

Świeradów-Zdrój, dnia 2018-11-22

Gmina Miejska Świeradów-Zdrój
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. 11 Listopada 35
59-850 Świeradów-Zdrój
tel./fax 75 781 63 21
NIP 616-10-01-947

 

Nr sprawy: 3.1/2018


   
ZAPYTANIE OFERTOWE


1. Zamawiający
Gmina Miejska Świeradów-Zdrój, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeradowie-Zdroju, ul. 11 Listopada 35, 59-850 Świeradów-Zdrój, tel./fax 75 781 63 21, e-mail: mops_swerzd@wp.pl

2. Opis przedmiotu zamówienia
Sprzedaż posiłku dla  dzieci i młodzieży realizującej obowiązek szkolny  w  Szkole Podstawowej Nr 2 w Świeradowie-Zdroju (Czerniawie-Zdroju) oraz Oddziale Przedszkolnym przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Świeradowie-Zdroju (Czerniawie-Zdroju) w dni zajęć szkolnych.
Przygotowanie, dostawa do Szkoły Podstawowej Nr 2 w w Świeradowie-Zdroju (Czerniawie-Zdroju) i wydanie obiadów następować będzie od dnia 02.01.2019 r. do 31.12.2019 r. o godzinie 1100  w ilości około 15 sztuk dziennie w dni nauki (z wyjątkiem dni wolnych od zajęć szkolnych, wakacje, ferie, święta kościelne i państwowe, uzgodnionych z Zamawiającym).
Szacunkowa liczba dzieci objętych dożywianiem w trakcie okresu dożywiania może ulec zmianie. W przypadku zmiany liczby posiłków, Wykonawca będzie obowiązany do uwzględnienia w tym zakresie zgłaszanych na bieżąco potrzeb zarówno mających wpływ na zwiększenie jak i na zmniejszenie liczby posiłków.

Przewidywana ilość posiłków w okresie obowiązujących umowy wynosi 2 550 obiadów.
Miejsce wydawania posiłków wyznacza Dyrektor Szkoły.

 

Świeradów-Zdrój, dnia 14.11.2018 r.

Nr sprawy: 2/2018

 

ZAPYTANIE OFERTOWE1. Zamawiający i tryb zamówienia
Gmina Miejska Świeradów-Zdrój, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeradowie-Zdroju, ul. 11 Listopada 35, 59-850 Świeradów-Zdrój, tel./fax 75 781 63 21, e-mail: mops_swerzd@wp.pl

Zgodnie z przepisami art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) do postępowania nie stosuje się przepisów niniejszej ustawy. Wartość zamówienia nie przekracza 30 000 euro. Postępowanie jest prowadzone na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego.

2. Opis przedmiotu zamówienia
2.1.  Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi, polegającej na dokonaniu przewozu zwłok oraz zorganizowania pochówku dla osób, wobec których organem zobowiązanym do pokrycia kosztów pogrzebu jest Gmina Miejska Świeradów-Zdrój, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeradowie-Zdroju.

2018-11-09

Zapytanie ofertowe - usługa schronienia
dla osób bezdomnychOpublikowano: 9 listopada 2018 r.

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeradowie-Zdroju zaprasza do składania ofert na świadczenie usług schronienia tj. udzielenie tymczasowego całodobowego schronienia w schronisku dla osób bezdomnych wraz z zapewnieniem niezbędnych warunków socjalnych dla osób bezdomnych oraz prowadzenie pracy socjalnej mającej na celu pomoc w załatwianiu podstawowych spraw życiowych, rozwinięcie lub wzmocnienie aktywności i samodzielności osób bezdomnych, przywracanie do życia w społeczeństwie oraz usamodzielnianie tych osób.

Poniżej pełna treść zapytania ofertowego poniżej:

Powiatowy Urząd Pracy w Lubaniu realizuje program specjalny skierowany do osób bezrobotnych posiadających ustalony profil pomocy III pod nazwą  BUDZIK 4.pdf

Szkoła języków obcych  Evergreen zaprasza do udziału w bezpłatnych szkoleniach językowych i komputerowych

Bezpłatne kursy językowe Evergreen - jesień 2017.pdf

Od dnia 1 października 2017 w świadczeniach z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeniach wychowawczych, a od dnia 1 listopada 2017 w świadczeniach rodzinnych obowiązywać będą następujące zmiany dotyczące:

1.  utraty i uzyskania dochodu  - przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu nie będzie się stosować do dochodu z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej i dochodu z tytułu wyrejestrowania lub rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej, jeżeli utrata dochodu z tych tytułów i uzyskanie dochodu u tego samego pracodawcy lub ponowne rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej nastąpi w okresie 3 miesięcy licząc od dnia utraty dochodu.
W przypadku przyznania świadczeń po uwzględnieniu utraty dochodu z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej, po upływie 3 miesięcy, licząc od dnia utraty dochodu, ustalone prawo do świadczeń będzie weryfikowane. Jeżeli w okresie 3 miesięcy licząc od dnia utraty dochodu, ponownie zostanie uzyskany dochód u tego samego pracodawcy albo ponownie zostanie rozpoczęta działalność gospodarcza, uznając iż nie stosuje się przepisów o utracie i uzyskaniu dochodów, a dochód na osobę w rodzinie będzie przekraczał kryterium uprawniające do świadczeń, pobrane świadczenia uznane będą za nienależnie pobrane. Osoba która nienależnie pobrała świadczenia jest zobowiązana do ich zwrotu. Od kwot nienależnie pobranych świadczeń, naliczane są odsetki ustawowe za opóźnienie.   

2. ustalania dochodu osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą podlegającą opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – dochód z roku kalendarzowego poprzedzającego okres, na który jest ustalane prawo do świadczeń, ustalany będzie na podstawie dochodu ogłaszanego corocznie w drodze obwieszczenia przez ministra właściwego do spraw rodziny. Obwieszczenie ukazało się 1 sierpnia 2017r. w Monitorze Polskim, poz. 766.http://www.monitorpolski.gov.pl/mp/2017/766/1 Do wniosku o świadczenia należy przedłożyć zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów  o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych  przychodów osiąganych przez  osoby fizyczne, zawierające informacje odpowiednio o: a) formie opłacanego podatku, b)  wysokości przychodu, c) stawce podatku, d) wysokości opłaconego podatku – w roku kalendarzowym poprzedzającym okres na jaki jest ustalane prawo do świadczeń (2016 rok).

 

Ponadto w nowym okresie w sprawach świadczeń wychowawczych - 500PLUS oraz jednorazowej zapomogi (tzw. becikowego) osobie samotnie wychowującej dzieci/dziecko świadczenie wychowawcze na dane dziecko/jednorazowa zapomoga nie będzie przysługiwać, jeżeli osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało ustalone, na rzecz tego dziecka od jego rodzica, świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, chyba że:

- drugi z rodziców dziecka nie żyje,
- ojciec dziecka jest nieznany,
- powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone,
- sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka,
- dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach.

 

Ustalanie prawa do świadczenia wychowawczego w nowym okresie na dzieci pozostające pod opieką naprzemienną rodziców nietworzących rodziny – dziecko będzie zaliczało się jednocześnie do członków rodzin obydwojga rodziców, w sytuacji gdy będzie ono, zgodnie z orzeczeniem sądu, pod opieką naprzemienną obojga rodziców rozwiedzionych lub żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu w przypadku, gdy opieka naprzemienna będzie sprawowana w porównywalnych i powtarzających się okresach. Każdemu z rodziców, kwotę świadczenia wychowawczego, ustala się w wysokości połowy kwoty przysługującego za dany miesiąc świadczenia wychowawczego.

 

Nowe wzory wniosków obowiązujące od 1 sierpnia 2017r. są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem: http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin/

 

 
1 do 10 z 26